ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» και «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

06-02-13 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών image


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη (M.Sc. in «Financial Analysis» for Executives) και Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» (M.Sc. in «Banking and Finance»)

  • Υποβολή Αιτήσεων από 4/2/2013 έως 31/05/2013  …παράταση έως 21/6/2013 image

    Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://bankfin.unipi.gr/apply). Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών, μέσα στην προθεσμία που θα τους οριστεί.


·  Στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στην Αίθουσα «Ι. Σ. Λάτσης» της EUROBANK  (Ισόγειο, Λ. Αμαλίας 20 και Σουρή 5, Αθήνα)

 ·  Στις 13 Μαίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)