ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ “Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη” και “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”

06-02-13 web.xrh 0 comment

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών image


 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο:

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη (M.Sc. in “Financial Analysis” for Executives)  και Ειδίκευση “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική” (M.Sc. in “Banking and Finance”)

 

  • Υποβολή Αιτήσεων από 4/2/2013 έως 31/05/2013  …παράταση έως 21/6/2013 image

    Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (https://bankfin.unipi.gr/apply). Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών, μέσα στην προθεσμία που θα τους οριστεί.


 

·  Στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στην Αίθουσα “Ι. Σ. Λάτσης” της EUROBANK  (Ισόγειο, Λ. Αμαλίας 20 και Σουρή 5, Αθήνα)

 

 

 ·    Στις 13 Μαίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί ενημερωτική παρουσίαση του Προγράμματος στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)