Προπτ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

04-03-21 eperan 0 comment

Το μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ξεκινάει τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου στις 18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εμφανιστούν στο πρώτο μάθημα και να δηλώσουν συμμετοχή και πιθανόν, εφόσον το επιθυμούν και το γνωρίζουν, να φέρουν και το θέμα με το  οποίο σκοπεύουν να ασχοληθούν.  Στη συνέχεια οι συναντήσεις θα γίνονται κυρίως κατ’ ιδίαν με τον καθηγητή.

Στο μάθημα οι φοιτητές καλούνται να συγγράψουν πτυχιακή διατριβή.  Θα πρέπει να δώσουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία τους (e-mail, skype address, etc.) και το θέμα της διατριβής και στην Γραμματεία του Τμήματος.  Μετά την εγγραφή τους στο μάθημα, θα συναντιούνται ηλεκτρονικά σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον καθηγητή, ο οποίος και θα τους καθοδηγεί στη διάρκεια του εξαμήνου.

Το θέμα της διατριβής αποτελεί επιλογή του φοιτητή/τριας. Θέματα στα οποία δύναται να πραγματοποιηθεί εμπειρική ανάλυση είναι συνήθως πιο βατά και πιο εύκολα.  Συνιστάται (χωρίς αναγκαστικά να απαιτείται) στους τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με πτυχιακή διατριβή να παρακολουθήσουν συγχρόνως και μάθημα επιλογής στην Οικονομετρία ή τουλάχιστον να έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν το μάθημα των Χρονοσειρών.

Ο καθηγητής θα συζητά την πρόοδο του φοιτητή σε τακτική βάση.

 

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_2021