Ώρες γραφείου κου Αντζουλάτου

07-11-16 web.xrh 0 comment

7/11/2016

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν οι ώρες γραφείου του κ. Αντζουλάτου, λόγω εκτάκτου ακαδημαϊκού σεμιναρίου.