Μαθήματα

08-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα


.

Οι σπουδές στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής συνδυάζουν την θεωρία με τη πράξη, εξασκούν την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνουν την άμιλλα και τη συνεργασία.

Πέραν της από καθ’ έδραν διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

 

  • την παρακολούθηση των διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και τη συγγραφή σχετικών αναλύσεων
  • τη συλλογή πραγματικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων και ανάλυσή τους με Η/Υ
  • αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), κυρίως από το Harvard Business School
  • προσομοιώσεις επενδυτικών αποφάσεων
  • παρουσιάσεις φοιτητών
  • διαλέξεις από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών

 

Τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, είναι εφάμιλλα των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Επιπλέον, αναθεωρούνται συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες του δυναμικού και ταχύτατα μεταβαλλόμενου τομέα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, όπου συνεχώς δημιουργούνται καινούρια προϊόντα και αναδύονται νέοι «παίκτες» ενώ άλλοτε κραταιοί «παίκτες» εξαφανίζονται.

 

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η συνεχής επαφή με τον «κόσμο της αγοράς» και η εξαιρετική ερευνητική υποδομή του Τμήματος καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την εκπαίδευση των φοιτητών.

 

Από τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων αναδεικνύονται οι φοιτητές με τη θέληση και την πειθαρχία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία του κόσμου πανεπιστήμια. Οι καθηγητές του Τμήματος τους παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη και καθοδήγηση στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό για να γίνουν δεκτοί σε αυτά τα πανεπιστήμια.

 

Επισκεφθείτε τις σελίδες του Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών για να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα.

.

.

.

.