Διακογιάννης Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μέλη ΔΕΠ, καθηγητής Γεώργιος Π. Διακογιάννης


gdiakogiannis  

Γεώργιος Διακογιάννης, Καθηγητής

B.Sc. (Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών),
M. Sc. (Καθαρά Μαθηματικά, University of Manchester),
M.Sc (Χρηματοοικονομική Διοικητική, University of Manchester, Institute of Sciences and Technology),
M.A. (Counselling Psychology, Middlesex University),
Ph.D. (Χρηματοοικονομική Διοικητική, Bath University)

Ο κ. Διακογιάννης έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Manchester, Bath και Warwick της Αγγλίας. Τα διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μαθηματικά, Στατιστική, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Αξιογράφων και Επιχειρηματικές Εφαρμογές με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις περιοχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, Χρηματοδότησης Επενδυτικών Έργων Επιχειρήσεων, Επενδύσεων Αξιογράφων, Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων και δημιουργίας πακέτων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Ο κ. Διακογιάννης έχει δημοσιεύσει ερευνητικά έργα σε επιστημονικά περιοδικά του κλάδου όπως Accounting and Business Research,Applied Financial Economics, International Journal of Financial Services Managment, Journal of Business, Finance & Accounting, Journal of Management Studies, Managerial and Desicion Economics, European Journal of Finance, Project Appraisal, Public Finance, University Computing, International Review of Economics and Business, Advances of International Finance and Banking, SPOUDAI κ.τ.λ.

Έχει γράψει δύο βιβλία, το πρώτο εκδόθηκε από την εταιρία Addison Wesley το 1991 και το δεύτερο εκδόθηκε από την εταιρία McGraw-Hill το 1994.
Έχει εποπτεύσει πολλές μεταπτυχιακές διατριβές και έχει διευθύνει συμβουλευτικά προγράμματα Βρετανικών και Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Διακογιάννης έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια.

Ο κ. Διακογιάννης διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού το διάστημα 1999-2002.

Τέλος, από το 2006, κατέχει τη θέση του Visiting Scholar στο Τμήμα Διοικησης του Πανεπιστημίου του Bath, της Μεγάλης Βρετανίας.

 

 

Αρθρογραφία

Ναυτεμπορική “Επενδύσεις μέσω νευρο-χρηματοοικονομικής”, Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2011