Αρχική – Εργαστήριο Βιβλιοθήκη

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Εργαστήριο, Βιβλιοθήκη


..

Εργαστήριο

LAB_small2.jpg LAB_small1.jpg LAB_small3.jpg

Το σύγχρονο εργαστήριο του Τμήματος αποτελεί χώρο έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Σε αυτό, οι φοιτητές – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, καθηγητές και άλλοι ερευνητές μπορούν να:

  • Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές μέσω του Bloomberg
  • Έχουν άμεση πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων, όπως η EIKON της Thomson Reuters
  • Έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου Πειραιά σε πολλές βιβλιογραφικές βάσεις, όπως: Econlit, JSTOR, NBER, Springer Link, Elsevier, The Economist Historical Archive 1843-2003 (National Bureau of Economic Research)
  • Χρησιμοποιούν οικονομετρικά προγράμματα ή γλώσσες προγραμματισμού για την ανάλυση δεδομένων
  • Έχουν πρόσβαση σε e-mail για αποτελεσματική επικοινωνία και στο Internet για συλλογή πληροφοριών
  • Οι φοιτητές έχουν επίσης πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το εργαστήριο στελεχώνεται κυρίως από διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι εκπαιδεύουν και βοηθούν στη χρήση των διαφόρων προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε με συγχρηματοδότηση από τα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ο τεχνικός εξοπλισμός του ανανεώθηκε αρχικά με ευγενική χορηγία των εταιριών Πλαίσιο και Infoquest, ενώ στη συνέχεια το κόστος λειτουργίας του καλύπτεται κυρίως από τα έσοδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος.

Το Τμήμα ευχαριστεί την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ του Χρηματοοικονομικού Εργαστηρίου του Τμήματος, που με την προσφορά της μέσα στο 2010 στηρίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία του.

Το Τμήμα ευχαριστεί την FRIGOGLASS, ΧΟΡΗΓΟ του Χρηματοοικονομικού Εργαστηρίου του Τμήματος, που με την προσφορά της μέσα στο 2012 στηρίζει αποτελεσματικά τη λειτουργία του.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2104142179

Βιβλιοθήκη

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών – εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και επιπλέον η υποστήριξη των προοπτικών για τη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση τόσο των εκπαιδευτικών στόχων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όσο και του κοινωνικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

.

.

.

.

.