Καραμούζης Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Καραμούζης


karamouzis_nikolaos

Νικόλαος Β. Καραμούζης, Ομότιμος Καθηγητής

B.Sc. (Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς),

M. Α. (Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης, American University),

Ph. D. (Θέματα Νομισματικής Πολιτικής & Διεθνών Οικονομικών, Pennsylvania University)

Νικόλαος Β. Καραμούζης, PhD

Βιογραφικό Σημείωμα


Ο κ. Ν. Καραμούζης είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Master Degree στα Οικονομικά από το American University των Η.Π.Α. και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) με εξειδίκευση σε Θέματα Νομισματικής Πολιτικής & Διεθνών Οικονομικών από το Pennsylvania State University των Η.Π.Α..

Ο κ. Ν. Καραμούζης κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος στις παρακάτω Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου:  Επιτροπή Κινδύνων και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. Είναι παράλληλα μέλος του Νομικού Επιστημονικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα. Κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην GENIKI Bank και του Συμβούλου Διοίκησης & Μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, επικεφαλής για τις δραστηριότητες του Wholesale Banking επί 14 χρόνια,  Υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρόεδρος της ΕΤΕΒΑ, Υποδιοικητής στην ΕΤΒΑ, Διευθυντής στη Διεύθυνση Συναλλάγματος στην Τράπεζα της Ελλάδος και Σύμβουλος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, μέλος του Δ.Σ της Eurobank Cyprus, Πρόεδρος του Hellenic Advisory Board, South East European Studies at Oxford (SEESOX), St Antony’s College, Oxford University και μέλος Δ.Σ. στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. στην Global Finance και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) καθώς και μέλος στα Δ.Σ των εταιρειών ΟΤΕ, CHIPITΑ, Olympia Development και του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος.


Ο κ. Ν. Καραμούζης είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2013 κατείχε τη θέση του Καθηγητή στο Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Έχει διδάξει στο παρελθόν στο Pennsylvania State University, στο Case Western Reserve University, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Deree College. Έχει εκτεταμένο ερευνητικό, συγγραφικό και επιστημονικό έργο με δημοσιεύσεις σε τόμους, συλλογικές εκδόσεις και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων, ομιλιών και παρουσιάσεων σε συνέδρια και εκδηλώσεις.