Κυριαζής Δημήτριος

12-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μέλη ΔΕΠ, επίκουρος καθηγητής Δημήτριος A. Κυριαζής


dkyriazis  

Δημήτριος Κυριαζής,Επίκουρος Καθηγητής

B.Sc. (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών),
M.B.A. (Διοίκηση Επιχειρήσεων, University of Wales, Aberystwyth),
Ph.D. (Χρηματοοικονομική, City University, London )

Ο κ. Κυριαζής σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε MBA από το University of Wales, Aberystwyth. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Χρηματοοικονομική στο City University, London.Εργάσθηκε ως ερευνητής στο International Centre for Shipping, Trade & Finance του City University Business School, με κύριο καθήκον την ανάπτυξη πρωτοποριακής χρηματοοικονομικής έρευνας στον τομέα της ναυτιλίας.

Διετέλεσε στέλεχος της Alpha Βank, ως υπεύθυνος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Αναλύσεως, στην Διεύθυνση Συμμετοχών. Απέκτησε σημαντική εμπειρία στις αποτιμήσεις εταιριών, σε projects εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και άλλα θέματα corporate finance, Απέκτησε σημαντική εμπειρία στις αποτιμήσεις εταιριών, σε projects εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και άλλα θέματα corporate finance, όπως συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εταιρικές αναδιαρθρώσεις (coprorate restructuring), transfer pricing, venture capital, κ.λπ.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, ασυμμετρίας πληροφόρησης και αποτελεσματικότητας αγορών χρεωγράφων (market efficiency). Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως European Financial Management, Strategic Management Journal, Journal of Business Finance & Accounting, International Journal of the Economics of Business κ.ά. Έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει διατελέσει κριτής διαφόρων ερευνητικών εργασιών σε διεθνή οικονομικά περιοδικά, όπως “International Review of Economics and Finance”, Applied Economics” και «Applied Financial Economics”. Επίσης, έχει εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Συγχωνεύσεις & Εξαγορές» και έχει δημοσιεύσει άρθρα μη τεχνικού περιεχομένου στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Ναυτεμπορική».