Μακρυδάκης Σπυρίδων – Ομότιμος Καθηγητής

12-06-07 web.xrh 0 comment

Ομότιμος Καθηγητής Σπυρίδων Μακρυδάκης


PhD Διοίκηση Επιχειρήσεων, New York University

Έχει διδάξει στο INSEAD, Rutgers University, University of Hawaii, McGill University, New York University και ως επισκέπτης καθηγητής στο Harvard, MIT και Stanford.
Έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών Διεθνών Οργανισμών και Κυβερνητικών Επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των ΑΤ & Τ, Motorola, UNESCO, Auessedat-Rey, Honeywell, l’ Air Liquide, Seagram, OTE, Eurobank, e-genus.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στο πώς η μελλοντική τεχνολογία θα επηρεάσει τις εταιρείες (και τις κοινωνίες γενικά) και τι είδους οργάνωση και στρατηγική θα απαιτηθεί για την πρόβλεψη και εξερεύνηση ευκαιριών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με τέτοια τεχνολογία.