Αντζουλάτος – Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές & Μακροοικονομία

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Άγγελος Αντζουλάτος

Μάθημα: Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία


.

Το μάθημα αυτό εισάγει στην τέχνη (art) και την επιστήμη των χρηματοοικονομικών αναλύσεων. Αναλύει τις σύνθετες, αν και πολλές φορές λεπτές και δυσδιάκριτες στους μη μυημένους, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίων –εγχώριες και διεθνείς—και την μακροοικονομία. Είναι δε σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τις ανάγκες φοιτητών σχολών διοικήσεως επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν πως λειτουργεί ο πολύπλοκος κόσμος στον οποίο ζούμε.

Είναι ένα μάθημα για το οικονομικό (κυρίως) και θεσμικό (δευτερευόντως) περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται όλοι οι οικονομικοί παράγοντες: κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις, εμπορικές τράπεζες, επενδυτές, νοικοκυριά,… Αναφέρεται στον προσδιορισμό των κυρίων δυνάμεων οι οποίες λειτουργούν στη διεθνή οικονομία και τις διεθνείς χρηματαγορές, στην αναγνώριση των διλημμάτων τα οποία δημιουργούν σε εγχώριους και διεθνείς σχεδιαστές οικονομικής πολιτικής, στην κατανόηση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούν σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες.

Με κορμό το υπόδειγμα Mundell-Fleming, το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως, οικονομικοί κύκλοι και μακροχρόνια ανάπτυξη, πληθωρισμός και ανεργία, ισοζύγιο πληρωμών και διεθνείς επενδύσεις χαροφυλακίου, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συναλλαγματικές (και τραπεζικές) κρίσεις, σταθεροποιητική οικονομική πολιτική, αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηματαγορών και της μακροοικονομίας. Δίνει, επίσης, μεγάλη έμφαση στα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και στο ρόλο των τιμών αξιών (μετοχών, ομολόγων, ακινήτων) στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Επιπλέον, αναλύει και σύνθετα θέματα αιχμής, όπως την επίδραση στην μακροοικονομία της απελευθερώσεως του χρηματοοικονομικού συστήματος και άλλων μεταβολών του θεσμικού περιβάλλοντος, των πιστωτικών κύκλων (credit cycles) και των «φουσκών» σε χρηματιστήρια και την αγορά ακινήτων.

Το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον παρέχει πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα για τη σύνδεση του μαθήματος με τον πραγματικό κόσμο. Κάποια από αυτά αναλύονται ως ασκήσεις ή θέματα εξετάσεων, άλλα συζητούνται στην τάξη. Στη σύνδεση του μαθήματος με τον πραγματικό κόσμο βοηθούν, επίσης, οι αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων από το Harvard Business Schoolwww.hbs.edu), καθώς και η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξελίξεων σε μεγάλες βιομηχανικές χώρες με χρήση της υπηρεσίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Bloomberg (www.bloomberg.com).

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση και έχουν πρόσβαση σε τερματικό της Bloomberg στο εργαστήριο του Τμήματος.

Ουσιαστικά, το μάθημα να διδάσκει πώς να προβλέπονται –στο μέτρο του εφικτού—οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. Εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκουν τον σχεδιασμό επιχειρηματικών και επενδυτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά και την (πιθανή) αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν.