Απέργης – Διεθνείς Χρημ/κές Συναλλαγές & Ιδρύματα

20-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης

Μάθημα: Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές & Ιδρύματα


Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 10:00πμ-13:00μμ ή κατόπιν συνεννοήσεως

bulletΣτόχος του Μαθήματος
Ο στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει τόσο τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές (αγορές συναλλάγματος, την αγορά ευρωδολαρίων, τις διεθνείς αγορές χρήματος, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όπως της αγορά ευρωομολογιών και ευρωμετοχών, καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες μέσω των οποίων λειτουργούν οι ανωτέρω αγορές.

.

bullet Βιβλίο

Ian H. Giddy (1994), Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδόσεις Παπαζήση.

.

bullet Αναλυτική Περιγραφή του Μαθήματος

  • Εισαγωγή στις αγορές συναλλάγματος και στην αγορά ευρωδολαρίων (Κεφάλαια 1 & 2)
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες της συμπεριφοράς των συναλλαγματικών ισοτιμιών (Κεφάλαια 3, 4, 5, 6)
  • Οι προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος (Κεφάλαιο 7)
  • Αποτελεσματικές αγορές συναλλάγματος (Κεφάλαιο 6)
  • Οι διεθνείς αγορές ομολογιών (Κεφάλαια 12 & 13)
  • Επενδυτικές αποφάσεις για διεθνή χαρτοφυλάκια (Κεφάλαιο 14)
  • Χαρτοφυλάκια με πολλαπλά διεθνή περιουσιακά στοιχεία (Κεφάλαιο 14)

Επιπλέον, θα καλυφθούν σύγχρονα θέματα των διεθνών χρηματαγορών, όπως:

  • Η μέτρηση της έκθεσης των επιχειρήσεων στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
  • Η διαφοροποίηση μεταξύ συναλλακτικής και λειτουργικής έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
  • Διαχείριση της έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους

 

bullet Βαθμός:

Ο βαθμός προκύπτει εναλλακτικά είτε ως 40% από ενδιάμεση εξέταση και 60% από τελική εξέταση είτε, εάν δεν επιλεγεί η ενδιάμεση εξέταση, 100% από την τελική εξέταση.