Μαθήματα – Διδακτορικό

20-06-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών


.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Α’ Εξάμηνο

Μαθηματικά, Λέκτορας Ν. Κουρογένης

Οικονομετρία, Λέκτορας Ν. Κουρογένης

Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων, Καθηγητής Δ. Μαλλιαρόπουλος

.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Β’ Εξάμηνο

Ανάλυση Χρονοσειρών, καθηγητής Ν. Πιττής

Χρηματοοικονομική ΙΙ, Καθηγητής Ν. Πιττής, Καθηγητής Α. Αντζουλάτος, Κ. Κουφόπουλος

Αποτίμηση Αξιογράφων (Asset Pricing), Καθηγητής Δ. Μαλλιαρόπουλος

.

Στόχος

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει στόχο να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευτούν και να διακριθούν στη Χρηματοοικονομική επιστήμη. Πρόκειται για να ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών με σεβασμό στην επιστημονική έρευνα, στοχεύοντας οι απόφοιτοί του να είναι άτομα ικανά να δραστηριοποιηθούν ανταγωνιστικά στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

.

Διαδικασία εισαγωγής

Το πρόγραμμα για κάθε νέο τμήμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και έχει διάρκεια από 3 μέχρι 6 χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν από συνέντευξη με το Διευθυντή του Διδακτορικού Προγράμματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος προσκομίζοντας το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συστατική επιστολή από ένα μέλος ΔΕΠ που να τους προτείνει για εισαγωγή στο Τμήμα. Για κάθε φοιτητή ορίζεται Τριμελής επιτροπή, ανάμεσα στους οποίους και ο επιβλέποντας καθηγητής, η οποία καθοδηγεί το φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

.

Πρόγραμμα σπουδών

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης και την συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες.

  • Μαθηματικά
  • Χρηματοοικονομική Ι
  • Οικονομετρία
  • Ανάλυση Χρονοσειρών
  • Χρηματοοικονομική ΙΙ
  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
  • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
  • Ακαδημαϊκά Σεμινάρια Τμήματος

.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο διακεκριμένοι καλεσμένοι, ερευνητές αλλά και άνθρωποι της αγοράς, προσκαλούνται στο Τμήμα μας και μας παρουσιάζουν την τρέχουσα εργασία τους και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε μία σειρά από εβδομαδιαία δίωρα σεμινάρια. Τα σεμινάρια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους διδακτορικούς φοιτητές να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και προτάσεις στη διεθνή βιβλιογραφία και να αντλήσουν έμπνευση για τη δική τους έρευνα.

.

Σεμινάρια Διδακτορικών Φοιτητών

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι διδακτορικοί φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν την πρόοδο τους. Οι παρουσιάσεις αυτές είναι δίωρες και γίνονται παρουσία καθηγητών του Τμήματος. Μέσα από τις παρουσιάσεις αυτές, οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την ικανότητα τους στο να μεταδίδουν ιδέες καθώς και να πάρουν σχόλια για να επεκτείνουν την έρευνα τους.

.

.

.

.

.