Διακογιάννης – Θεωρία Χαρτοφυλακίου

21-06-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης

Μάθημα: Θεωρία Χαρτοφυλακίου


 

Προπτυχιακό 6ου Εξαμήνου

 

bullet Σκοπός

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι θεωρίες και τα εμπειρικά πορίσματα που σχετίζονται με τη σύνθεση, διαχείριση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών και άλλων αξιογράφων. Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση πρακτικών ασκήσεων.

 

bullet Συγγράμματα

Copeland T. E. and J. F. Weston,  Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company, 1983.

Diacogiannis G., Financial Management, McGraw-Hill (1994), Κεφάλαια 8-9.

 

bullet Αναλυτικό Περίγραμμα του Μαθήματος

 

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Αξιογράφων

 

Ανάλυση Μετοχών με τα Κριτήρια του Markowitz

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων I

 • Εγχώρια Διαφοροποίηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Στοιχεία Χαρτοφυλακίων

 

Ανάλυση Χαρτοφυλακίων II

 • Αποδοτικά Χαρτοφυλάκια κατά Markowitz
 • Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων Μέθοδο του Markowitz
 • Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόλου Χαρτοφυλακίων με τη Μέθοδο  του Roll

 

Επιλογή Χαρτοφυλακίων

 • Θεωρία Χρησιμότητας

 

Υπόδειγμα της Αγοράς

 • Συστηματικός Κίνδυνος
 • Χρήση του Υποδείγματος της Αγοράς

 

Θεωρία της Κεφαλαιαγοράς

 • Το Υπόδειγμα της Κεφαλαιαγοράς
 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ)
 • Χρήσεις του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

 

Εμπειρικές Μελέτες του ΥΑΚΣ

 • Εμπειρικές Μελέτες του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
 • Κριτική του Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων

 

Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητα Χαρτοφυλακίου

 • Δείκτες Αποτελεσματικότητας
 • Αξιολόγηση Χρηματιστηριακών Επενδύσεων με Εφαρμογή της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου
 • Κριτική των Δεικτών Αποτελεσματικότητας

 

 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας

 • Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας (APM)
 • Χρήσεις Υποδείγματος Αποτίμησης Εξισορροπητικής Αγοραπωλησίας

 

bullet Ανακοινώσεις
{loadposition announcements_position}

 

bullet Υλικό Μαθήματος