Κυριαζής- Συγχωνεύσεις Εξαγορές & Επιχειρηματικές Μετατροπές

10-07-07 web.xrh 0 comment

Κυριαζής-  Συγχωνεύσεις Εξαγορές & Επιχειρηματικές Μετατροπές


Δημήτρης Κυριαζης → Δημοσιεύσεις

Α. Δημοσιευμένες εργασίες & εργασίες υπό δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές).

1) Kyriazis, D. & Diacogiannis, G. (2007). Testing the Performance of Value Strategies in the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics (accepted for publication in a forthcoming issue).

2) Kyriazis, D. & Anastasis, Ch. (2007). The Validity of the Economic Value Added Model: an Empirical Application, European Financial Management, 13, (1) : 71-100.

3) Holl, P. & Kyriazis, D. (1997). Wealth Creation and Bid Resistance in U.K. Takeover Bids, Strategic Management Journal, 18 (6) : 483-498.

4) Holl, P. & Kyriazis, D. (1997). Agency, Bid Resistance and the Market for Corporate Control, Journal of Business Finance & Accounting, 24, (8) : 1037-1066. Αυτή η εργασία έχει λάβει Highest Quality Rating από την ANBAR Electronic Intelligence του Πανεπιστημίου του Bradford.

5) Holl, P., Dassiou, X. & Kyriazis, D. (1997). Testing for Asymmetric Information Effects in Failed Mergers. International Journal of the Economics of Business, 4, (2), : 155-172.

6) Holl, P. & Kyriazis, D. (1996). The Determinants of Outcome in UK Takeover Bids, International Journal of the Economics of Business, 3, (2) :165-184.

Β. Δημοσιευμένα άρθρα σε εφημερίδες

1. Κυριαζής Δ. (2005). Εταιρική Διακυβέρνηση και Μετοχικές Αποδόσεις. Εφημερίδα «Καθημερινή». (10/09/2005). To άρθρο αυτό έχει βασισθεί στην ερευνητική εργασία του φοιτητού Γ. Οικονομάκη, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. (full-time).

2. Κυριαζής Δ. (2003). Οι Συνέπειες από τις Εξαγορές και Συγχωνεύσεις των Εισηγμένων Εταιριών. Εφημερίδα «Ναυτεμπορική» (4/10/2003). To άρθρο αυτό έχει βασισθεί στην ερευνητική εργασία του φοιτητού Η.Τσιγαλίδη, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. (full-time).