Κυριαζής – Άλλες Δραστηριότητες

10-07-07 web.xrh 0 comment

Δημήτρης Κυριαζής → Άλλες Δραστηριότητες

 

 

α.  Υπεύθυνος Τμήματος για το Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS (Φεβρουάριος 2002- Ιούλιος 2005).

 

β. Επιστημονικός υπεύθυνος Τμήματος για τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό (Ιούλιος 2005 – σήμερα). 

 

γ. Συμμετοχή στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως εκπρόσωπος των Λεκτόρων του Τμήματος (ακαδημαϊκό έτος 2005).

 

δ. Πρόεδρος της Επιτροπής για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ιούλιος 2006).

 

ε. Ανάληψη πρωτοβουλίας και δημιουργία των κατάλληλων επαφών για την απόκτηση της βάσεως χρηματοοικονομικών δεδομένων της Thomson Financial (One Banker Deals, Research, Analytics, Worldscope, IBES).