Σκιαδόπουλος Γεώργιος

11-07-07 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Μέλη ΔΕΠ, Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος


Γεώργιος Σκιαδόπουλος, Καθηγητής

B.Sc. (Economics, AUEB)
M.Sc. (Mathematical Economics and Econometrics, London School of Economics)

Ph.D. (Financial Derivatives, University of Warwick)

Personal Webpage: http://web.xrh.unipi.gr/faculty/gskiadopoulos/