Σταϊκούρας – Εμπορικό Δίκαιο

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας

Μάθημα: Εμπορικό Δίκαιο


Προπτυχιακό Εξαμήνου

 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η περιεκτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου περί των εμπορικών πράξεων και των εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων).

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα επιχειρείται εισαγωγή στην έννοια του δικαίου και τις διακρίσεις του, συζητείται το ελληνικό εμπορικό σύστημα (αντικείμενο εμπορικού δικαίου, σύστημα εμπορικότητας, εμπορικές πράξεις) και αναλύονται οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας. Στη δεύτερη ενότητα, η οποία και συνιστά τον πυρήνα του μαθήματος, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των βασικών εταιρικών τύπων που αναγνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των βασικών οργανωτικών μορφών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό δίκαιο, δηλαδή του σωματείου, της αστικής εταιρίας, της ομόρρυθμης εταιρίας, της ετερόρρυθμης εταιρίας, της αφανούς εταιρίας, της ανώνυμης εταιρίας και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στη διδασκαλία του μαθήματος είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό ενισχύεται. Ειδικότερα, η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των βασικών εταιρικών τύπων που αναγνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη πραγματοποιείται με την θεωρητική ανάπτυξη του σχετικού θεσμικού πλαισίου σε σχέση με και αναφορά προς σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

bulletΑναλυτική Περιγραφή Μαθήματος

 

bullet‘Υλη Εξετάσεων

1) Εμπορικές πράξεις και έμποροι: από τις διαφάνειες-διαλέξεις του μαθήματος ή εναλλακτικά από τα αντίστοιχα τμήματα του βιβλίου «Εμπορικό Δίκαιο» (Γενικό Μέρος).
2) Βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο» (Τόμος 2):   
Σελ. 63-77, 81-174, 181-188, 195-207, 243-255, 261-273, 343-354, 371-400, 507-547

Θεματικές ενότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα μειοψηφίας στις ανώνυμες εταιρίες: αποκλειστικά από τις διαφάνειες-διαλέξεις του μαθήματος.
Η εξέταση θα περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε στις 4. Η απάντηση και στις 4 ερωτήσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχή εξέταση. 

 

bullet Ανακοινώσεις
 {loadposition announcements_position}