Τσιριτάκης, Χαρδούβελης – Χρήμα και Τράπεζες

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκοντες: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης και Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Μάθημα: Χρήμα και Τράπεζες

Το μάθημα ‘Χρήμα και Τράπεζες’ αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στην Τραπεζική Διοικητική και συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθημάτων της  Μακροοικονομικής, Μικροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον ρόλο των χρηματοοικονομικών αγορών και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αναλύονται η έννοια του χρήματος στην οικονομία, οι δομές των αγορών, τα διάφορα αξιόγραφα που είναι αντικείμενα αγοραπωλησίας, καθώς και ο ρόλος και η σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, περιγράφεται το Ευρωσύστημα και η κοινή νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη.

Αξιολόγηση

Θέματα που παρουσιάζονται στις διαλέξεις περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Εγχειρίδια (διανέμονται δωρεάν):

Αθανασίου Γ. Νούλα, Χρήμα & Τράπεζες, Θεσσαλονίκη 2005

Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2010-2011, Φεβρουάριος 2011

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, , Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωσύστημα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, Απρίλιος 2006

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ:  Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, Νοέμβριος 2008.

Συμπληρωματικά Εγχειρίδια:

Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9th edition, 2010, PEARSON.


Πρόσθετα  Υποχρεωτικά Αναγνώσματα
(Όσα αναγνώσματα είναι προαιρετικά, περιέχουν αστερίσκο (*))