Χαρδούβελης – Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων

11-07-07 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης

Μάθημα: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων


Μεταπτυχιακό

 

Contemporary bank management is essentially risk management. The course focuses on bank risk management, emphasizing both the sources and the management of risk.

Textbook: Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, by A. Saunders & M.M. Cornett, Irwin/McGraw Hill, Boston, 2006, 5th edition, ISBN # 0072957468

Readings: Required readings are denoted with an asterisk. Most, but not all, required readings will be covered in class.

Problems: You solve them on your own. A solution set will be provided.

Exams: A midterm exam plus a final two-hour exam. The grade will be computed as follows: GRADE = Max {A, B},

where A = 100% weight on the final exam,

B = (50% midterm + 50% final)

παρακαλώ κατεβάστε το syllabus καθώς και τα υπόλοιπα αρχεία