Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Υπάλληλοι του Τμήματος

04-02-08 web.xrh 0 comment

Τμήμα χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Υπάλληλοι του Τμήματος


……..

Γραμματεία grad-fin@unipi.gr

grad-fin@unipi.gr
Παπαδάκη Ελένη,
Προϊσταμένη Γραμματείας
ΚΕΚΤ/116 210 414 2090 epapadak@unipi.gr
Παχή Βάσω
ΚΕΚΤ/116
210 414 2093
pahi@unipi.gr
Χαλκιά Παναγιώτα ΚΕΚΤ/116 210 414 2226 pachalkia@unipi.gr
Σωτηράκου Κατερίνα ΚΕΚΤ/116 210 414 2184 ksotirakou@unipi.gr
Κυφωνίδου Σοφία
(μεταπτυχιακού)
ΚΕΚΤ/328 210 4142153 skyfon@unipi.gr

fax 210 414 2331
Γραφείο Προέδρου


Αποστόλου Λιάνα ΚΕΚΤ/328 210 414 2183

lapost@unipi.gr

Περαντωνάκη Ειρήνη

Χριστοδούλου Θεοδώρα
(μετά τις 15:000)

ΚΕΚΤ/328

ΚΕΚΤ/328

210 414 2323

210 414 2156

eperan@unipi.gr

tchrist@unipi.gr