ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Ανακοίνωση Μαθήματα 27 και 28 Μαϊου 2008

27-05-08 web.xrh 0 comment

Η διδασκαλία των Προπτυχιακών μαθημάτων ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-5-08 από 15.00 έως 21.00 και την Τετάρτη 28-5-2008 από 08.00 έως 21.00, λόγω των Πρυτανικών εκλογών.
Από το Πανεπιστήμιο