ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Ανακοίνωση για ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΙΙ

04-06-08 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 07/04/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου Χ90 μέχρι και Χ00 που οφείλουν το μάθημα Φιλοσοφία του 1ου εξαμήνου σπουδών, εφ’ εξής θα δίνουν ένα μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κάθε ακαδημαϊκού έτους, μέχρι τη λήξη των σπουδών τους.

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου Χ90 μέχρι και Χ00 που οφείλουν το μάθημα Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ του 4ου εξαμήνου σπουδών, εφ’ εξής θα δίνουν ένα μάθημα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κάθε ακαδημαϊκού έτους, μέχρι τη λήξη των σπουδών τους.


Από τη Γραμματεία του Τμήματος