ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Ανακοίνωση για ΠΟΣΟΤΙΚΗ Ι

04-06-08 web.xrh 0 comment

Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου Χ90 μέχρι και Χ00 και Χ01 μέχρι και Χ06 που οφείλουν το μάθημα «Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων Ι» του 3ου εξαμήνου σπουδών και του 2ου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα, εφ’ εξής θα δίνουν το μάθημα «Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων» του 2ου εξαμήνου σπουδών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος