ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ – Ανακοίνωση για ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

04-06-08 web.xrh 0 comment

7/4/2008

Τα μάθημα του πρώτου εξαμήνου σπουδών, για τους φοιτητές με μητρώα Χ07, «Μαθηματικά Ι» και «Στατιστική Ι» είναι προαπαιτούμενα των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου σπουδών «Μαθηματικά ΙΙ» και «Στατιστική ΙΙ» αντίστοιχα.

Για τα μαθήματα αυτά του πρώτου εξαμήνου σπουδών, θα γίνει μία επιπλέον εξεταστική τον Ιούνιο, μόνο για τους φοιτητές με μητρώα Χ07.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος