Ανακοινώσεις DAAD

27-06-08 web.xrh 0 comment

Aπό την υπηρεσία DAAD του Γερμανικού Ινστιτούτου λάβαμε την ενημέρωση που αφορά στην προκήρυξη υποτροφιών και στην ανακοίνωση για το διδακτορικό πρόγραμμα στο παν/μιο Tuebingen.
.
Πληροφορίες για τις υποτροφίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το site http://ic.daad.de/athen/stipendiengr.html, ενώ στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη του προαναφερθέντος διδακτορικού προγράμματος.