Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Η/Υ και Γραμματείας κατά τους μήνες Ιούλιο 08 και Αύγουστο 08

08-07-08 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Η/Υ και Γραμματείας κατά τους μήνες Ιούλιο 2008 και Αύγουστο 2008


Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ότι:

  • Κατά το μήνα Ιούλιο, το εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος θα λειτουργεί από 12.00 το μεσημέρι έως 7.00 το απόγευμα
  • Κατά το μήνα Αύγουστο, η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού καθώς και το Εργαστήριο Η/Υ θα παραμείνουν κλειστά.

Από τη Γραμματεία

.

.

.

.

.