Τραπεζικό Marketing

11-07-08 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Νικόλαος Κυρέζης (ΠΔ 407/80)

Μάθημα: Τραπεζικό Marketing


 

Ύλη Εξετάσεων

 

Η ύλη του μαθήματος «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2008 είναι η εξής:

.

I. Από το βιβλίο «Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ» του κ. Κ. Λυμπερόπουλου, εκδόσεις Interbooks, 2004: Κεφάλαια: 2, 3, 4 (σελίδες: 72-96, 119-125, 135-166).

.

II. Από το βιβλίο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του κ. Κ. Λυμπερόπουλου, εκδόσεις Interbooks, 2006: Κεφάλαια: 1, 2, 5, 6, 7, 8 (σελίδες: 284-310), 9, 10.

 

.

.

Ο Καθηγητής

Νίκος Κυρέζης