Οργανωτική θεωρία

11-07-08 web.xrh 0 comment

Οργανωτική Θεωρία


(Ακαδημαϊκό Έτος 2007-08, Εαρινό Εξάμηνο)

(Κωδικός Μαθήματος E-Class FBA-101)

Διδάσκων : Καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης

Σκοπός του μαθήματος:

  • Να κατανοηθεί το γιατί και το πώς της συμπεριφοράς των εργαζομένων (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) στις επιχειρήσεις καθώς και οι συνέπειές της.
  • Να παράσχει τεχνογνωσία (επιστημονικά τεκμηριωμένη) αντιμετώπισης / χειρισμού θεμάτων συμπεριφοράς, για βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής και της αποτελεσματικότητας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Περιεχόμενο:

Βασικές έννοιες οργανωσιακής συμπεριφοράς. Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής. Η εξίσωση ατομικής απόδοσης στον εργασιακό χώρο. Αξίες, στάσεις, αντίληψη και προσωπικότητα των εργαζομένων και πως επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά ομάδων. Οργανωσιακές διαδικασίες  για την επιρροή της συμπεριφοράς (ηγεσία και επικοινωνία). Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων . Διοίκηση αλλαγών.

Δομή του μαθήματος:

  • Διαλέξεις
  • Εργαστήρια (workshops)

Αξιολόγηση Επίδοσης Φοιτητών /τριών:

  • Γραπτές εξετάσεις (10 ερωτήσεις, κάθε ερώτηση πλήρως και ορθώς απαντημένη βαθμολογείται με 1 μονάδα ή εναλλακτικά 3 από 4 θέματα ανάπτυξης καθένα από τα οποία βαθμολογείται με 3,3 μονάδες)
  • Γραπτή εργασία (προαιρετική, ατομική ή ομαδική -μέχρι 3 άτομα, Μέγιστος Βαθμός 2 μονάδες)

Η εξεταστέα ύλη αναφέρεται σε θεµατικές ενότητες. Έτσι οι φοιτητές/τριες έχουν την ευχέρεια να μελετήσουν και οποιοδήποτε σχετικό βιβλίο, ελληνικό ή ξένο επιθυµούν, πέραν από τα προτεινόμενα.

Πρόγραμμα μαθήματος:

Το μάθημα θα γίνεται κάθε Πέμπτη, ώρα 11:15-14:00 στην αίθουσα Α001 στο ισόγειο του Νεοκλασσικού Κτιρίου του πανεπιστημίου.

Εβδομάδα

Περιεχόμενο

21/02/2008

Παρουσίαση Μαθήματος

28/02/2008

Βασικά Στοιχεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Θεωρίες Ανθρώπινης Συμπεριφοράς

06/03/2008

Εργαστήριο 1: Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ατομικά Γνωρίσματα

Αξίες και Στάσεις στον Εργασιακό Χώρο

Έννοια, Διαδικασίες και Παράγοντες Διαμόρφωσης Aντίληψης στον Εργασιακό Χώρο

13/03/2008

Εργαστήριο 2: Μελέτη Περιπτώσεως (Αντίληψη)

Προσωπικότητα

20/03/2008

Παρακίνηση

03/04/2008

Αποτελεσματική Ηγεσία

10/04/2008

Εργαστήριο 3: Μελέτη Περιπτώσεως (Ηγεσία)

Ρόλοι και Συμπεριφορές των Μελών της Ομάδας

17/04/2008

Διευθέτηση Συγκρούσεων

08/05/2008

Εργαστήριο 4: Μελέτη Περιπτώσεως (Συγκρούσεις)

Διοίκηση Αλλαγών

10η

15/05/2008

Επικοινωνία

11η

22/05/2008

Παρουσιάσεις Εργασιών

Βιβλιογραφία:

  • Χυτήρης, Λ 2001, Οργανωσιακή Συμπεριφορά,3η έκδοση, Interbooks,  Αθήνα.
  • Hellriegel, D and Slocum, J 2003, Organizational Behaviour, 10th edition, South Western College.
  • Robbins, S.P 2004, Organizational Behaviour, 11th edition, Prentice Hall.
  • Rollinson, D 2002, Organizational Behaviour and Analysis, 2nd edition, Prentice Hall.

Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής

Τηλέφωνο:210-4142213

Fax:210-4142416

Email: leon@unipi.gr

http://www.unipi.gr/faculty/leon/lchitirisgr.htm

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γραφείο 412,Κεντρικό κτίριο