ΠΜΣ – Εισαγωγή και Σκοπός

17-10-08 web.xrh 0 comment

Εισαγωγή και Σκοπός


Εισαγωγή

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ένα από τα πιο εξειδικευμένα προγράμματα και πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα.

 

Το ΠΜΣ του Τμήματος απονέμει:

 

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής». Ο τίτλος αυτός ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο Master of Science (MSc) in Banking and Finance
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» για Στελέχη. Ο τίτλος αυτός ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο Master of Science (MSc) in Financial Analysis for Executives
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Ο τίτλος αυτός ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο Doctor of Philosophy (Ph.D).

 

 

Σκοπός

 

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

 

  • Η προαγωγή των γνώσεων στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις θεματικές ενότητες που καλύπτει.
  • Η κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής οικονομίας για στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου, ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  • Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους σπουδαστές του γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασισμένοι σ’ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρησιακά παίγνια, προσομοιώσεις με τη βοήθεια υπολογιστών κ.λ.π.