19/12/08, Πιστωτικά Ιδρύματα, αλλαγή ώρας μαθήματος

02-12-08 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 7ου  Εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ότι η διδασκαλία του μαθήματος Πιστωτικά Ιδρύματα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2008 του Αν. Καθηγητή  κ. Τσιριτάκη Εμμανουήλ, θα πραγματοποιηθεί 10:15π.μ.-12:00π.μ. στην αίθουσα 201 αντί 08:00π.μ.-10:00π.μ. στην αίθουσα 104.

 

 

 

Από το γραφείο του Καθηγητή