Προκήρυξη Θέσεων Μελών ΔΕΠ

26-01-09 web.xrh 0 comment

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1176/τ.Γ’/31-12-2008 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ως εξής:

• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροχρηματοοικονομική»
• Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροδομή των Αγορών»
• Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Διοικητική»
• Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»
• Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κινδύνου»

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 12-3-2009.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στο τηλ. 210-4142183.