Υποτροφίες PwC Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές και Μερικής για στελέχη επιχειρήσεων

29-01-09 web.xrh 0 comment

 

Υποτροφίες PwC Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές και Μερικής για στελέχη επιχειρήσεων


Ανακοίνωση της εταιρείας PricewaterhouseCoopers για χορήγηση Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους φοίτησης για Φοιτητές και Μερικής φοίτησης για Στελέχη Επιχειρήσεων.

 

κατεβάστε την Αφίσα της εταιρείας