Δικαιολογητικά Σίτισης

18-02-09 web.xrh 0 comment

 

Από το πανεπιστήμιο ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις σίτισης.

Παρακαλούμε κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.