Βολιώτης Δημήτρης. , Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

04-03-09 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μέλη ΔΕΠ, Επίκουρος Καθηγητής Βολιώτης Δημήτριος


dimitris_voliotis

Δημήτριος Βολιώτης, Επίκουρος Καθηγητής

B.Sc. (Οικονομική Επιστήμη, Ε.Κ.Π.Α )

Μ.Phil. (Νομισματική Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Πανεπ. Γλασκώβης)

Μ.Sc. (Οικονομική Ανάλυση, Ε.Κ.Π.Α & Ο.Π.Α)

Ph.D. (Οικονομική Επιστήμη, Ε.Κ.Π.Α )

Personal Webpage: http://web.xrh.unipi.gr/faculty/dimitris

Ο Δημήτρης Βολιώτης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (MSc.) στην Οικονομική Ανάλυση από το ίδιο πανεπιστήμιο (πρόγραμμα από κοινού με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και μεταπτυχιακού τίτλου (MPhil.) στην Νομισματική Οικονομική και την Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Εργάστηκε ως Οικονομολόγος στην Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ενώ έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η τρέχουσα ερευνά του αφορά την μελέτη των μηχανισμών τιμών στα στρατηγικά παίγνια αγοράς, τις βασικές υποθέσεις ορθολογικότητας των παιγνίων αυτών και την θεωρία εφαρμογής με δυναμικά παίγνια.

Η έρευνα του έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά.