Κυριαζής-Διαχείριση Κεφαλαίου Κινήσεως

16-03-09 web.xrh 0 comment

ΔΔι Διδάσκων Δημήτριος Κυριαζής

Μάθημα:  Διαχείριση Κεφαλαίου Κινήσεων

 

Μάθηνα Κορμού 70ου εξαμήνου με το παλιό πρόγραμμα σπουδών, Οκτώμβριος 2002-Ιανουάριους 2004