Χαρδούβελης-Τραπεζική Διοικητική (MSc)

16-03-09 web.xrh 0 comment

Instructor: Professor Gikas Hardouvelis

Course: Management of Financial Institutions


March 1, 2017

DEPARTMENT OF FINANCE AND BANK MANAGEMENT                                                                   

UNIVERSITY OF PIRAEUS

GRADUATE PROGRAMME IN FINANCIAL ECONOMICS

Management of Financial Institutions Professor Gikas A. Hardouvelis