Κυριαζής-Συγχωνεύσεις και Εξαγορές(Msc)

16-03-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κυριαζής

Μάθημα: Συγχωνεύσεις και Εξαγoρές (Msc)


 

Μεταπτυχιακό

 

 

Σκοπός – Περιεχόμενο του Μαθήματος

 

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των Σ&Ε εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων, αραίωσης κερδών στην περίπτωση της ανταλλαγής μετοχών, καθώς και διάφορα άλλα θέματα λογιστικής και νομικής φύσεως που σχετίζονται με Σ&Ε. Κύριος σκοπός του μαθήματος, είναι η κατανόηση από τους φοιτητές, των βασικών εννοιών των Σ&Ε, των ευρημάτων των διαφόρων εμπειρικών μελετών σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των Σ&Ε και των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στην δραστηριότητα αυτή των επιχειρήσεων.