Επαγγελματικά Σεμινάρια * Measuring Market Risk with Value at Risk * 5η Σειρά Σεμιναρίων

19-03-09 web.xrh 0 comment

Measuring Market Risk with Value-at-Risk: Methods, Implementation & Validation * 3-4/4/2009 * 5η Σειρά Σεμιναρίων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους εκείνους τους επαγγελματίες που οι καθημερινές δραστηριότητες τους έχουν να κάνουν με τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς (market risk) και την υλοποίηση των διατάξεων της Επιτροπής της Βασιλείας II και Solvency II. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη. Προς αυτό το σκοπό έχουν κληθεί να διδάξουν και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του χώρου.