Επικοινωνία

23-03-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Τρίτη 13:00-14:00
Τετάρτη 12:00-13:30

για τους Μεταπτυχιακούς: κατόπιν συνεννοήσεως

Γραφείο: 331 (3ος όροφος)
Τηλ:
(+30) 210.41.42.227
Email: dvoliotis@unipi.gr