Επικοινωνία

24-03-09 web.xrh 0 comment

Γραφείο: 330 (3ος όροφος)

Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Τρίτη 14:00 – 16:00
Πέμπτη  10:30 – 11:30

Τηλ: (+30) 210.41.42.185 (+30) 210.41.42.185
Email: antzoul@unipi.gr