Προπτυχιακά Μαθήματα 3ου Έτους

13-04-09 web.xrh 0 comment

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
3ο Έτος


5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
Χρηματοοικονομική Θεωρία
Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
Επενδυτική Τραπεζική
Επιλογή (2)
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά – Γαλλικά)