Διδακτορικό πρόγραμμα: Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

11-05-09 web.xrh 0 comment

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους διδακτορικούς φοιτητές (Εισακτέοι Μαρτίου 2008)  ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τους κ.κ. Καθηγητή Α. Αντζουλάτο & Ν. Εγγλέζο, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Διδάσκων
Ημέρα 
Αίθουσα 
‘Ωρα
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 21.5.2009   Β 002 Ν.Κ.  (18.15-21.00)  
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 25.5.2009  Β 002 Ν.Κ.  (18.15-21.00)  
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 28.5.2009  Β 002 Ν.Κ.  (18.15-21.00)  
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 11.6.2009  Β 002 Ν.Κ.  (18.15-21.00)  
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 18.6.2009  Β 002 Ν.Κ.  (18.15-21.00)  
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος 25.6.2009  Β 002 Ν.Κ  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος   3.7.2009  337  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος  10.7.2009  337  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος  17.7.2009  337  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος  20.7.2009  337  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος  24.7.2009  337  (18.15-21.00)  
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος  31.7.2009  337  (18.15-21.00)  

Όπου Ν.Κ. : Νεοκλασικό Κτίριο