Διδακτορικό πρόγραμμα: Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

11-05-09 web.xrh 0 comment

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους διδακτορικούς φοιτητές (Εισακτέοι Μαρτίου 2008)  ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τους κ.κ. Καθηγητή Α. Αντζουλάτο & Ν. Εγγλέζο, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Διδάσκων
Ημέρα 
Αίθουσα 
‘Ωρα
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
21.5.2009 
 Β 002 Ν.Κ.
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
25.5.2009
 Β 002 Ν.Κ.
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
28.5.2009
 Β 002 Ν.Κ.
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
11.6.2009
 Β 002 Ν.Κ.
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
18.6.2009
 Β 002 Ν.Κ.
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων  Ν. Εγγλέζος
25.6.2009
 Β 002 Ν.Κ
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
  3.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
 10.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
 17.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
 20.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
 24.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 
Διδάσκων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος
 31.7.2009
 337
 (18.15-21.00)
 

Όπου Ν.Κ. : Νεοκλασικό Κτίριο