Λαμπρινουδάκης Κώστας

02-06-09 web.xrh 0 comment

Λαμπρινουδάκης Κώστας


labrinoudakis

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

2009-Σήμερα Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,  Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

2006-2012
Διδάκτορας στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1999-2000
MSc in Investment Management, Cass Business School, City University, London, UK.
1994-1999
Πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Δοκίμια στη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:
Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Μερισματική Πολιτική
Εμπορεύματα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
Χορήγηση τετραετούς υποτροφίας (2005-2009) για διδακτορικές σπουδές από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

Antzoulatos, A., Koufopoulos,  K. and Lambrinoudakis, C. “Debt Maturity and Financial Integration” Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2177534
– Antzoulatos, A., Koufopoulos,  K., Lambrinoudakis, C., and Tsiritakis, E. “An Explicit test for Capital Structure Convergence”. Διαθέσιμο στο SSRN: http://ssrn.com/abstract=1787068
– Koufopoulos,  K. and Lambrinoudakis, C., “Adjustment Costs Determinants and Target Capital Structure”.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2094228 

Lambrinoudakis, C. and Malliaropulos, D., (2008), “Global Economic & Market Outlook”, November 2008, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG. (Chapters: “Executive summary”, “Banks”, “Commodity markets”, “Credit markets”)
Lambrinoudakis, C. and Malliaropulos, D., (2008), “Global Economic & Market Outlook”, June 2008, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG. (Chapters: “Commodity markets”, “Credit markets”, “Asset returns during periods of high inflation and low economic growth: lessons from the past”)
Lambrinoudakis, C. and Malliaropulos, D. (2008), “Inflation: the New Threat for Investors”, Economy & Markets, May 2008, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG.
Lambrinoudakis, C. and Malliaropulos, D. (2008), “Uncertainy, Bonds and Stocks”, Economy & Markets, February 2008, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG.
Lambrinoudakis, C. and Malliaropulos, D., (2008), “Global Economic & Market Outlook”, February 2008, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG. (Chapters: “Commodity markets”, “Credit markets”)
– Kosma O., Lambrinoudakis, C., and Malliaropulos, D. (2007), “Recent Trends and Outlook of Commodity Markets”, Economy & Markets, December 2007, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG.
Lambrinoudakis, C., and Malliaropulos, D. (2007), “Special Edition: Recent Developments in Commodity Markets and Implications for Investors”, November 2007, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG.
Lambrinoudakis, C., and Malliaropulos, D. (2007), “Global Economic & Market Outlook”, September 2007, Division of Research and Forecasting, Eurobank EFG. (Chapters: “Commodity markets”)