Προπτυχιακό, Αναβολή Διάλεξης στο μάθημα “Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου”

04-06-09 web.xrh 0 comment

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το προπτυχιακό μάθημα (8ου εξαμήνου) «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου»  οτι η σημερινή διάλεξη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.