Μπότσαρη Αντωνία, Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

22-06-09 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μέλη ΔΕΠ, Μπότσαρη Αντωνία


Αντωνία Μπότσαρη, Επίκουρος Καθηγήτρια

B.Sc. (Οικονομικά, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
M.Phil. (Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Cambridge)
Ph.D. (Λογιστική, Πανεπιστήμιο Cambridge)

Η Αντωνία Μπότσαρη είναι Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997-2001). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Phil.) στη Χρηματοοικονομική (2001¬2002), καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (2002-2006) από το Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge. Από το 2005 έως το 2009 ήταν Λέκτορας (Assistant Professor of Accounting) στο Warwick Business School του Πανεπιστημίου του Warwick, όπου δίδαξε τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι ερευνητικός εταίρος (Fellow in Accounting and Finance) και επισκέπτρια καθηγήτρια (Visiting Lecturer) στο Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge. 

Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων, των μηχανισμών “ωραιοποίησης” λογιστικών κερδών (earnings management), των εξαγορών και συγχωνεύσεων, των οικονομικών επιπτώσεων των λογιστικών πληροφοριών (capital market research in accounting), καθώς και της εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος του European Accounting Association και του British Accounting Association.