Ανακοίνωση συνεργασίας ΕΕ – Ρωσίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο – Οδηγός

25-06-09 web.xrh 0 comment

 

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα μασ ενημέρωσε ότι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρωσία εξέδωσε Οδηγό, που αφορά στη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα σε κοινοτικό επίπεδο και επίπεδο κρατών μελών. 

Για την ενημέρωση σας ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.delrus.ec.europa.eu/en/p_227.htm