Επικοινωνία

29-06-09 web.xrh 0 comment

Γραφείο: 333 (3ος όροφος)
Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2016 – 2017:

Τετάρτη 12:00 – 14:00
για τους Μεταπτυχιακούς:
κάθε Πέμπτη 18:00-19:00, Σάββατο 12:00-13:00 ή κατόπιν συνεννοήσεως


Τηλ: (+30) 210.41.42.135
Email: abotsari@unipi.gr