ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Πρόγραμμα Προαπαιτούμενων Ακαδ. Έτος 2009-2010

30-06-09 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α’ ΕΤΟΣ- ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ     Καθηγητής Γ. Κατσιμπρής 

Δευτέρα 24/08/200917.15-20.00335
Τρίτη 25/8/200917.15-20.00335
Τετάρτη 26/08/200917.15-20.00335
Πέμπτη 27/08/200917.15-20.00335
Παρασκευή 28/08/200917.15-20.00335
Σάββατο 29/08/200917.15-20.00335
Δευτέρα 31/08/200917.15-20.00335
Τρίτη 1/09/200917.15-20.00335
Τετάρτη 2/09/200917.15-20.00335
Πέμπτη 3/09/200917.15-20.00335

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ      Ν. Εγγλέζος

Πέμπτη 10/09/200917.15-20.00340
Πέμπτη 17/9/200917.15-20.00340
Πέμπτη 24/09/200917.15-20.00104
Πέμπτη 1/10/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 8/10/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 15/10/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 22/10/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 29/10/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 5/11/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση
Πέμπτη 12/11/200917.15-20.00Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετική ανακοίνωση

 

Αίθουσα 339,340: Κεντρικό Κτίριο, 3ος Όροφος