Διδακτορικό Πρόγραμμα – Διδακτορικό Σεμινάριο

07-07-09 web.xrh 0 comment

Διδακτορικό Σεμινάριο


 

Στο διδακτορικό σεμινάριο πρωταγωνιστές είναι οι φοιτητές. Παρουσιάζουν, ενώπιον των συμφοιτητών τους και καθηγητών του Τμήματος, μέρος της ερευνητικής εργασίας τους.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά.

Οι μεν φοιτητές ακούν σχόλια και δημιουργικές προτάσεις που βοηθούν στη συγγραφή καλύτερης διατριβής. Επίσης, αποκτούν εμπειρία σε παρουσιάσεις σε απαιτητικό ακροατήριο.

Οι δε καθηγητές, έχουν συνεχώς πλήρη εικόνα για την πρόοδο των διδακτορικών φοιτητών.